Category Archives: Giải Pháp

Delta Power Container – Giải pháp thùng chứa điện

Delta Power Container – Giải pháp thùng chứa điện cho Data Center Điện toán đám mây, 4G / 5G và các ứng dụng phát trực tuyến đa phương tiện đang thúc đẩy tốc độ tăng trưởng lưu lượng dữ liệu theo cấp số nhân. Các nhà quản lý CNTT hiện đang phải đối mặt với những …

Delta container – Giải pháp Data Center được chứa trong thùng container

Delta container – Giải pháp trung tâm dữ liệu được chứa trong thùng container Triển khai nhanh chóng cho các ứng dụng điện toán tiên tiến trong thế giới IoT – Delta container Trong thế giới chuyên sâu về CNTT với lưu lượng dữ liệu lớn này, Delta container – một trung tâm dữ liệu …

Delta POD – Giải Pháp Data Center Thế Hệ Mới

POD (point of delivery) là giải pháp Data Center thế hệ mới được thiết kế theo các module tích hợp lại với nhau. Trong mỗi module các thành phần cơ bản và chương trình quản lý của Data Center đã được trang bị sẵn, quy mô của mỗi module được xây dựng theo nhu cầu …

Delta InfraSuite – Giải pháp Data Center từ bộ lưu điện UPS Delta

Delta InfraSuite – Giải pháp Data Center từ bộ lưu điện UPS Delta: Delta InfraSuite (Micro Data Center) là giải pháp trung tâm dữ liệu (Data Center Solution) mô-đun tích hợp cao thế hệ mới. Nó sử dụng giá đỡ làm trung tâm dữ liệu và tích hợp đầy đủ tất cả các hệ thống …

Gọi