Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Việt Nét

Nhà phân phối thiết bị UPS Delta chính hãng

Điện Thoại: (+84) 28 3920 8131

Hotline: 0908 100 676

Email: info@vietnet.net.vn

Địa chỉ: 55/5 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Gửi email cho chúng tôi