Hiển thị tất cả 3 kết quả

UPS Delta R Series 1 Pha

Dòng UPS Amplon R (R Series) của Delta là bộ lưu điện gắn trên giá đỡ chuyển đổi kép trực tuyến cung cấp nguồn sóng sin nhất quán cho thiết bị quan trọng của bạn và bảo vệ đáng tin cậy cho thiết bị CNTT và trung tâm dữ liệu.

Dòng R Series cung cấp hệ số công suất đầu ra là 0,9 và hiệu suất AC-AC tốt nhất trong phân khúc lên đến 93% để tiết kiệm năng lượng hơn. Dòng Amplon R dẫn đầu ngành trong việc kết hợp kích thước nhỏ gọn, tính khả dụng, tính linh hoạt và tổng chi phí sở hữu thấp.

Tính năng R Series:

Xem chi tiết tại đây

Danh sách sản phẩm

Gọi